به سلامـــــــتی کسی که

وقتی بغلــــــش کردم دلم لرزید...

نه واســــــــــــه خوشحالی...

نه واسه عشـــــــقبازی...
 
واسه ترس از
فردای بدون اون...

تـــــ♥ـوبآشے ;


مـــــ
ــــــטּ بآشمـ ؛


و ...

هـ 
ـیچ !


دُنـ
ـیـآ همـ ارزانــے ِ خودشـــــــآטּ

/ 1 نظر / 63 بازدید
رها

پیش هیچ ادمی به خطایت اعتراف مکن.. ادم ها جنبه ندارند ژست خدایی برایت میگیرند