دوست داشتـטּ یعنے ...

♥  وقتے میــــدونه...

♥  روے چیزے حساسے...♥ 

یا از ڪارے بدت میـــاد...

♥  حواسش هست ڪه ناراحتت نکنه...
/ 0 نظر / 63 بازدید